info@betaplast.cz      |      +420 605 947 333

3D Tisk

3D tisk prototypů, 3D modelů, návrhů, nebo různých 3D předmětů realizujeme na velmi kvalitní 3D tiskárně od významného Nizozemského výrobce 3D tiskáren FELIXrobotics. Tato 3D tiskárna nabízí velmi kvalitní 3D tisk a velkou tiskovou plochu. Vyhřívaná podložka zaručuje rovnoměrné chladnutí modelu a model se tak při chladnutí nedeformuje, tak jako je tomu u některých jiných 3D tiskáren.


Tiskárna má dvě hlavy, což umožňuje dvoubarevný 3D tisk, případně dvoukomponentní 3D tisk ze dvou různých materiálů.


Parametry tiskárny:

Tiskový prostor / maximální velikost modelu ( Š x D x V ) 255 x 205 x 220 mm (při použití obou    hlav: 240 x 205 x 220 mm)
Přesnost 0,05 mm
Průměr trysky 0,35 mm
Minimální tloušťka vrstvy 0,05 mm
Rozlišení v osách (X ; Y ; Z) (0,05 ; 0,05 ; 0,01) mm
Podporované tiskové materiály PLA, ABS, ASA, PVA (vodou rozpustný), PETG, HIPS, FLEX,    NinjaFlex, Elastic, Primalloy, LayWood, LayBrick, BendLay, T-Glase a experimentálně také PA6 či PC.


Tiskové Materiály:

PLA – tento materiál byl vyvinutý speciálně pro tisk ve 3D tiskárnách, proto je kvalita a přesnost    tisku s tímto materiálem nejlepší. Hodí se pro tisk všech typů modelů.
      Výhody: rychlý, přesný a jednoduchý 3D tisk
      Nevýhody: nižší teplota měknutí cca 60°C

ABS – ABS má proti PLA výhodu v tom, že má vyšší teplotu tání. Proto je vhodný i pro výrobky,   které budou vystaveny vyšším teplotám (až 100°C). Nevýhodou je zmenšující se objem při     chladnutí, což může u většího modelu během tisku způsobit deformaci modelu.
      Výhody: rychlý a přesný 3D tisk, vyšší teplota měknutí cca 100°C
      Nevýhody: zmenšující se objem při chladnutí

HIPS – materiál se výborně hodí při tisku dvěma hlavami zároveň. Jedna hlava tiskne vlastní model     z ABS a druhá tiskne podpůrné konstrukce z HIPS, které se následně rozpustí v Limonenu.
      Výhody: rychlý a přesný 3D tisk
      Nevýhody: pro rozpuštění podpůrných konstrukcí je potřeba poměrně drahý Limonen.

Flexible – tento pružný materiál se hodí pro tisk modelů, které mají představovat produkty z gumy.
      Výhody: pružnost i pevnost je velmi podobná gumě
      Nevýhody: velmi pomalý tisk